XÍ NGHIỆP KINH DOANH XĂNG DẦU TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ (2020-2022)

Nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Xí nghiệp kinh doanh xăng dầu đã quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc các quan điểm, đường lối của Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Thường vụ QUTƯ, UBKT QUTƯ.

Ngày 21/05/2020, Chi bộ Xí nghiệp kinh doanh xăng dầu tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 với sự quan tâm sâu sắc của Đảng uỷ Công ty Thăng Long. Đại hội diễn ra với sự góp mặt của Đảng uỷ Công ty Thăng Long, các cán bộ ưu tú. Sau đại hội thống nhất tổ chức bộ máy chi bộ vững mạnh.

Khắc phục những khó khăn còn tồn tại về nhân sự, tình hình sản xuất kinh doanh, Chi bộ Xí nghiệp kinh doanh xăng dầu phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra, phát triển thêm nhiều hệ thống CHXD, tăng các sản lượng bán buôn, bán dịch vụ. Trong nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Xí nghiệp phấn đấu bồi dưỡng, kết nạp thêm các Đảng viên để xây dựng bộ máy vững mạnh

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *