XÍ NGHIỆP KINH DOANH XĂNG DẦU ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN XĂNG DẦU TỪ 15H NGÀY 30.01.2020

XÍ NGHIỆP KINH DOANH XĂNG DẦU THÔNG BÁO

Điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng, dầu tại các đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trong hệ thống phân phối của Công ty TNHH MTV BCA-Thăng Long như sau:

Đơn vị tính: đồng/lít

STT MẶT HÀNG VÙNG 1 VÙNG 2
1 Xăng RON 95-IV 20.220 20.620
2 Xăng RON 95-III 20.120 20.520
3 Xăng sinh học E5 RON 92-II 19.260 19.640
4 Dầu Diêzen 0.001S-V 16.430 16.750
5 Dầu Diêzen 0.05S-II 16.130 16.450

Mức giá bán lẻ ghi trên đã bao gồm thuế GTGT, thuế môi trường và các khoản thuế khác theo quy định; giá được niêm yết và áp dụng từ 15 giờ  ngày 30 tháng 1 năm 2020 cho đến khi có thông báo mới.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *