XÍ NGHIỆP KINH DOANH XĂNG DẦU ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN XĂNG DẦU TỪ 15H NGÀY 29.03.2020

XÍ NGHIỆP KINH DOANH XĂNG DẦU THÔNG BÁO:

Điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng, dầu tại các đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trong hệ thống phân phối của CN Công ty TNHH MTV BCA-Thăng Long – Xí nghiệp kinh doanh xăng dầu như sau:

Đơn vị tính: đồng/lít

STT MẶT HÀNG VÙNG 1 VÙNG 2
1 Xăng RON 95-IV 12.660 12.910
2 Xăng RON 95-III 12.560 12.810
3 Xăng sinh học E5 RON 92-II 11.950 12.180
4 Dầu Diêzen 0.001S-V 11.550 11.780
5 Dầu Diêzen 0.05S-II 11.250 11.470

Mức giá bán lẻ ghi trên đã bao gồm thuế GTGT, thuế môi trường và các khoản thuế khác theo quy định; giá được niêm yết và áp dụng từ 15 giờ  ngày 29 tháng 03 năm 2020.

Các cửa hàng xăng dầu trực thuộc Xí nghiệp, các đại lý trong hệ thống phân phối của Công ty có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *