Hiện Xí nghiệp liên kết với 04 kho dự trữ, cấp phát xăng dầu tại 04 miền: Bắc, Trung, Nam, miền Tây.

  • Kho dự trữ cấp phát tại Quảng Ninh
  • Kho dự trữ, cấp phát tại Cần Thơ
  • Kho dự trữ, cấp phát tại Vũng Áng
  • Kho dự trữ, cấp phát tại TP.Hồ Chí Minh

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *