(Tiếng Việt) THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

(Tiếng Việt) Công ty có nhu cầu tuyển dụng các vị trí nhân sự làm việc tại Chi nhánh xăng dầu Đà Nẵng :
1) Giám đốc điều hành mỏ: 01 người

– Tuổi từ 30-40, có kinh nghiệm làm việc tại mỏ đá và khả năng quản lý
– Tốt nghiệp Đại học trở lên
– Sức khỏe tốt