25 năm một chặng đường – Dấu ấn lịch sử

Công ty TNHH MTV BCA- Thăng Long là Doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích, được thành lập theo quyết định số: 307/QĐ-BNV/H11 ngày 09 tháng 11 năm 1993 của Bộ trưởng Bộ Công an. Trên cơ sở sát nhập các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Công an theo quyết định số 1790/QĐ-BCA của Bộ trưởng Bộ […]

Công ty TNHH Thăng Long khai trương cửa hàng xăng dầu tại Lạng Sơn

(ANTV) – Thực hiện Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Công an về việc thành lập Xí nghiệp kinh doanh xăng dầu trực thuộc Công ty TNHH MTV Thăng Long, của Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật. Ngày 6/6, Công ty TNHH MTV Thăng Long đã khai trương cửa hàng số 1 tại tỉnh Lạng Sơn – Đây là cửa hàng đầu tiên trong hệ thống cửa hàng xăng dầu tại Công an 63 tỉnh, thành trên cả nước.