XÍ NGHIỆP KINH DOANH XĂNG DẦU THAY ĐỔI GIÁ BÁN XĂNG DẦU TỪ NGÀY 1-1-2019

Xí nghiệp kinh doanh xăng dầu thông báo mức giá bán lẻ đã bao gồm thuế GTGT, thuế môi trường và các khoản thuế khác theo quy định; giá được niêm yết và áp dụng từ 00  giờ ngày 1 tháng 1 năm 2019 như sau:

XÍ NGHIỆP KINH DOANH XĂNG DẦU THAY ĐỔI GIÁ BÁN XĂNG DẦU TỪ NGÀY 21-12

Xí nghiệp kinh doanh xăng dầu thông báo mức giá bán lẻ đã bao gồm thuế GTGT, thuế môi trường và các khoản thuế khác theo quy định; giá được niêm yết và áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 21 tháng 12 năm 2018 như sau:

Xí Nghiệp Kinh Doanh Xăng Dầu Thay Đổi Giá Bán Xăng Dầu Từ Ngày 6/12

Xí nghiệp kinh doanh xăng dầu thông báo mức giá bán lẻ đã bao gồm thuế GTGT, thuế môi trường và các khoản thuế khác theo quy định; giá được niêm yết và áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 6 tháng 12 năm 2018 như sau:

Xí Nghiệp Kinh Doanh Xăng Dầu Thay Đổi Giá Bán Xăng Dầu Từ Ngày 6/11

Xí nghiệp kinh doanh xăng dầu thông báo mức giá bán lẻ đã bao gồm thuế GTGT, thuế môi trường và các khoản thuế khác theo quy định; giá được niêm yết và áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 6 tháng 11 năm 2018 như sau:

Xí Nghiệp Kinh Doanh Xăng Dầu Thay Đổi Giá Bán Xăng Dầu Từ Ngày 6/10

Xí nghiệp kinh doanh xăng dầu thông báo mức giá bán lẻ đã bao gồm thuế GTGT, thuế môi trường và các khoản thuế khác theo quy định; giá được niêm yết và áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 6 tháng 10 năm 2018 như sau:

Xí nghiệp kinh doanh xăng dầu thay đổi giá bán xăng dầu từ ngày 21/9

Xí nghiệp kinh doanh xăng dầu thông báo mức giá bán lẻ đã bao gồm thuế GTGT, thuế môi trường và các khoản thuế khác theo quy định; giá được niêm yết và áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 21 tháng 09 năm 2018 như sau: Đơn vị tính: đồng/lít STT MẶT HÀNG VÙNG 1 VÙNG […]

XÍ NGHIỆP KINH DOANH XĂNG DẦU THAY ĐỔI GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU TỪ NGÀY 6/9/2018

  Xí nghiệp kinh doanh xăng dầu thông báo mức giá bán lẻ đã bao gồm thuế GTGT, thuế môi trường và các khoản thuế khác theo quy định; giá được niêm yết và áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 6 tháng 09 năm 2018 như sau: Đơn vị tính: đồng/lít STT MẶT HÀNG VÙNG 1 […]

XÍ NGHIỆP KINH DOANH XĂNG DẦU THAY ĐỔI GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU TỪ NGÀY 22/08/2018

Hà Nội, Ngày  22  tháng 08 năm 2018 Xí nghiệp kinh doanh xăng dầu thông báo mức giá bán lẻ đã bao gồm thuế GTGT, thuế môi trường và các khoản thuế khác theo quy định; giá được niêm yết và áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 22 tháng 08 năm 2018 như sau: Đơn vị […]

XÍ NGHIỆP KINH DOANH XĂNG DẦU THAY ĐỔI GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU TỪ NGÀY 07/08/2018

Hà Nội, Ngày  07  tháng 08 năm 2018 Xí nghiệp kinh doanh xăng dầu thông báo mức giá bán lẻ đã bao gồm thuế GTGT, thuế môi trường và các khoản thuế khác theo quy định; giá được niêm yết và áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 07 tháng 08 năm 2018 như sau: Đơn vị […]

15h NGÀY 23/07/2018 XÍ NGHIỆP KINH DOANH XĂNG DẦU CHÍNH THỨC THÔNG BÁO GIÁ BÁN LẺ

Hà Nội, Ngày 23 tháng 07 năm 2018 Xí nghiệp kinh doanh xăng dầu thông báo mức giá bán lẻ đã bao gồm thuế GTGT, thuế môi trường và các khoản thuế khác theo quy định; giá được niêm yết và áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 23 tháng 7 năm 2018 như sau: […]