XÍ NGHIỆP KINH DOANH XĂNG DẦU THAY ĐỔI GIÁ BÁN XĂNG DẦU TỪ NGÀY 21-12

Xí nghiệp kinh doanh xăng dầu thông báo mức giá bán lẻ đã bao gồm thuế GTGT, thuế môi trường và các khoản thuế khác theo quy định; giá được niêm yết và áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 21 tháng 12 năm 2018 như sau:

Xí Nghiệp Kinh Doanh Xăng Dầu Thay Đổi Giá Bán Xăng Dầu Từ Ngày 6/11

Xí nghiệp kinh doanh xăng dầu thông báo mức giá bán lẻ đã bao gồm thuế GTGT, thuế môi trường và các khoản thuế khác theo quy định; giá được niêm yết và áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 6 tháng 11 năm 2018 như sau:

Xí nghiệp kinh doanh xăng dầu thay đổi giá bán xăng dầu từ ngày 21/9

Xí nghiệp kinh doanh xăng dầu thông báo mức giá bán lẻ đã bao gồm thuế GTGT, thuế môi trường và các khoản thuế khác theo quy định; giá được niêm yết và áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 21 tháng 09 năm 2018 như sau: Đơn vị tính: đồng/lít STT MẶT HÀNG VÙNG 1 VÙNG […]

GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU STT MẶT HÀNG VÙNG 1 VÙNG 2 1 Xăng RON 95-IV 21.620 22.050 2 Xăng RON 95-III 21.470 21.890 3 Xăng sinh học E5 RON 92-II 19.910 20.300 4 Dầu Diêzen 0.001S-V 18.160 18.520 5 Dầu Diêzen 0.05S-II 18.060 18.420 6 Dầu hỏa (KO) 16.550 16.880 7 Dầu Mazut 3.5S […]

XÍ NGHIỆP KINH DOANH XĂNG DẦU THAY ĐỔI GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU TỪ NGÀY 6/9/2018

  Xí nghiệp kinh doanh xăng dầu thông báo mức giá bán lẻ đã bao gồm thuế GTGT, thuế môi trường và các khoản thuế khác theo quy định; giá được niêm yết và áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 6 tháng 09 năm 2018 như sau: Đơn vị tính: đồng/lít STT MẶT HÀNG VÙNG 1 […]

XÍ NGHIỆP KINH DOANH XĂNG DẦU THAY ĐỔI GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU TỪ NGÀY 07/08/2018

Hà Nội, Ngày  07  tháng 08 năm 2018 Xí nghiệp kinh doanh xăng dầu thông báo mức giá bán lẻ đã bao gồm thuế GTGT, thuế môi trường và các khoản thuế khác theo quy định; giá được niêm yết và áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 07 tháng 08 năm 2018 như sau: Đơn vị […]

XÍ NGHIỆP KINH DOANH XĂNG DẦU CHÍNH THỨC THÔNG BÁO GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU 23.05.2018

Hà Nội, ngày 07.4.2018, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam  tăng giá xăng dầu mức giá mới như sau: 20.330 Mặt hàng Đơn vị tính ( Đã bao gồm thuế GTGT) Vùng 1 Vùng 2 Xăng RON 95 – IV Đồng/lít 21.710 22.140 Xăng RON 95 – III Đồng/lít 21.510 21.940 Xăng sinh học E5 RON […]

Xí nghiệp kinh doanh xăng dầu tăng giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 08.5.2018

Hà Nội, ngày 07.4.2018, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam  tăng giá xăng dầu mức giá mới như sau: Mặt hàng Đơn vị tính ( Đã bao gồm thuế GTGT) Vùng 1 Vùng 2 Xăng RON 95 – IV Đồng/lít 21.110 21.530 Xăng RON 95 – III Đồng/lít 20.910 21.320 Xăng sinh học E5 RON 92 […]

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh giá dầu từ 15 giờ ngày 23.4.2018

Hà Nội, ngày 23.4.2018, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam  tăng giá xăng dầu mức giá mới như sau: Mặt hàng Đơn vị tính ( Đã bao gồm thuế GTGT) Vùng 1 Vùng 2 Xăng RON 95 – IV Đồng/lít 20.700 21.110 Xăng RON 95 – III Đồng/lít 20.500 20.910 Xăng sinh học E5 RON 92 […]