XÍ NGHIỆP KINH DOANH XĂNG DẦU ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN XĂNG DẦU GIẢM TỪ 15H NGÀY 12.08.2020

STT MẶT HÀNG VÙNG 1 VÙNG 2 1 Xăng RON 95-IV 15.020 15.320 2 Xăng RON 95-III 14.920 15.210 3 Xăng sinh học E5 RON 92-II 14.400 14.680 4 Dầu Diêzen 0.05S-II 12.200 12.440 ĐƠN VỊ TÍNH: ĐỒNG/ LÍTMức giá bán lẻ ghi trên đã bao gồm thuế GTGT, thuế môi trường và các khoản […]