XÍ nghiệp kinh doanh xăng dầu quan tâm tới cán bộ công nhân viên

Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho CB-CNV, được sự đồng ý của Đảng ủy Chi bộ, Ban Giám đốc Xí nghiệp và BCH Công đoàn, hàng tháng tại Văn phòng Xí nghiệp lãnh đạo cùng Công đoàn, Ban Tổng hợp Xí nghiệp đã tổ chức tiệc mừng sinh nhật tập thể cho […]

XÍ NGHIỆP KINH DOANH XĂNG DẦU TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ (2020-2022)

Nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Xí nghiệp kinh doanh xăng dầu đã quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa và triển khai thực hiện nghiêm túc các quan điểm, đường lối của Đảng, nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; lãnh đạo cơ quan hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu, […]