XÍ NGHIỆP KINH DOANH XĂNG DẦU THAY ĐỔI GIÁ BÁN XĂNG DẦU TỪ NGÀY 15/11/2019

THAY ĐỔI GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU Căn cứ Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính Phủ về Kinh doanh xăng dầu; Căn cứ Thông tư 38/2014/TT-BCT ngày 24 tháng 10 năm 2014 Quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính Phủ về Kinh doanh xăng dầu; Căn […]