XÍ NGHIỆP KINH DOANH XĂNG DẦU CHÍNH THỨC THÔNG BÁO GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU 23.05.2018

Hà Nội, ngày 07.4.2018, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam  tăng giá xăng dầu mức giá mới như sau: 20.330 Mặt hàng Đơn vị tính ( Đã bao gồm thuế GTGT) Vùng 1 Vùng 2 Xăng RON 95 – IV Đồng/lít 21.710 22.140 Xăng RON 95 – III Đồng/lít 21.510 21.940 Xăng sinh học E5 RON […]

Xí nghiệp kinh doanh xăng dầu tăng giá xăng dầu từ 15 giờ ngày 08.5.2018

Hà Nội, ngày 07.4.2018, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam  tăng giá xăng dầu mức giá mới như sau: Mặt hàng Đơn vị tính ( Đã bao gồm thuế GTGT) Vùng 1 Vùng 2 Xăng RON 95 – IV Đồng/lít 21.110 21.530 Xăng RON 95 – III Đồng/lít 20.910 21.320 Xăng sinh học E5 RON 92 […]

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam điều chỉnh giá dầu từ 15 giờ ngày 23.4.2018

Hà Nội, ngày 23.4.2018, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam  tăng giá xăng dầu mức giá mới như sau: Mặt hàng Đơn vị tính ( Đã bao gồm thuế GTGT) Vùng 1 Vùng 2 Xăng RON 95 – IV Đồng/lít 20.700 21.110 Xăng RON 95 – III Đồng/lít 20.500 20.910 Xăng sinh học E5 RON 92 […]