TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM VẪN GIỮ NGUYÊN GIÁ TỪ 15H00 NGÀY 08/03/2018

Mặt hàng Đơn vị tính (Đã bao gồm thuế GTGT) Vùng 1 Vùng 2 Xăng RON 95 – IV Đồng/lít 20180 20580 Xăng RON 95 – III Đồng/lít 19980 20370 Xăng sinh học E5 RON 92 – II Đồng/lít 18340 18700 Điezen 0,001S – V Đồng/lít 15760 16070 Điezen 0,05S – II Đồng/lít 15710 16020 […]