Giá xăng dầu tăng từ 15 giờ 00 ngày 04.01.2018

Hà Nội, ngày 04.01.2018,  chính thức tăng giá xăng dầu; theo đó, mức giá mới như sau: Theo văn bản số 51/BCT-TTTN ngày 04.01.2018 của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu, mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (BOG) từ 15 giờ 00 cụ thể như […]