Giá xăng dầu từ 15 giờ 00 ngày 04/11/2017

Mức giá mới có hiệu lực từ thời điểm 15 giờ 00 phút ngày 04 tháng 11 năm 2017 cho đến khi có thông cáo báo chí (TCBC) mới. Theo văn bản số 10365/BCT-TTTN ngày 04.11.2017 của Bộ Công Thương về việc điều hành kinh doanh xăng dầu, mức trích lập và chi sử dụng Quỹ bình […]