Giá bán lẻ xăng dầu đang áp dụng từ 15 h ngày 05/09/2017

Xăng RON 95 KC : 18.490 – 18.850 Đồng/lít
Xăng RON 92KC : 17.790 – 18.140 Đồng/lít
Xăng E5 : 17.530 – 17.880 Đồng/lít
Điezen 0,05S : 13.950 – 14.220 Đồng/lít
Dầu hỏa(KO) : 12.540 – 12.790 Đồng/lít
Mazut No2B(3,0S) : 11.290 – 11.510 Đồng/lít
Mazut No2B(3,5S) : 11.140 – 11.360 Đồng/lít
Mazut No3(380) : 11.040 – 11.260 Đồng/lít