(Tiếng Việt) Xăng, dầu đồng loạt giảm giá từ 15h00 ngày 20⁄5

(Tiếng Việt) Cụ thể, Xăng RON 92: giảm 211 đồng⁄lít; Xăng E5: giảm 197 đồng⁄lít; Dầu diesel 0.05S: giảm 343 đồng⁄lít; Dầu hỏa: giảm 261 đồng⁄lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: giảm 6 đồng⁄kg.